10 Ocak 2015 Araştırmacılar Toplantısı
PDF
Yazdır
E-posta
Cuma, 16 Ocak 2015 08:32
 

10 Ocak 2015 Cumartesi günü yapılan toplantımıza kışın ağırlığına rağmen değişik illerden gelen 25 araştırmacı arkadaşımız katıldı.

alt

Gün boyu süren ve son derece verimli geçtiğini düşündüğümüz toplantıda alınan kararlar aşağıdadır: 1. Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı sonuçları tartışıldı. Hazırlanan ve kitap haline getirilen plan sonuç raporunun Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı arasında yapılacak bir “plan teslim tutanağı” ile Başkanlığımıza teslim edilmesi uygun görüldü. 2. Elde edilen verilerle mesleksel asbest teması konusunda değerlendirmeler yapmak üzere Dr. Engin Tutkun arkadaşımızın koordinatörlüğünde bir görev grubu oluşturuldu. 3. Dr. Hasan Fevzi Batırel tarafından Turkish Medical Journal için standartlar rehberi yayınımızı hazırlaması konusu uygun görüldü. 4. Mezotelyoma primer hücre kültürleri oluşturmak amacıyla ilgili uzmanlarla Eskişehir’de bir çalıştay düzenlenmesine karar verildi. 5. Depolanmakta olan biyolojik ürünlerde tümör belirteçleri geliştirmek üzere proje yazılması ve proje çalışmalarının katılmak isteyen üyelerimize açık olması uygun görüldü. Bu konuda biyoinformatik çalışma Dr. Ali Güre tarafından yapılacak. Proje taslak  yazımı Dr. Ali Güre ve Muzaffer Metintaş tarafından yapılacak. 6. Hasta veri kayıt programı değerlendirildi, Mayıs 2014’den bu yana 84 olgu kaydı olduğu belirlendi, kayıtların artması konusunda değerlendirmeler yapıldı. 7. Dr. Hasan Fevzi Batırel tarafından önerilen “lenf nodu tutulumlarının prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi” çalışmasının başlatılması uygun görüldü. İsteyen merkezlerin çalışmaya katılması için çağrı yapılacak. Proje etik kurul dosyası Dr. Hasan Fevzi Batırel tarafından hazırlanacak. 8. 2015 yılı için planlanan uluslararası katılımlı araştırma çalıştayının sonbaharda yapılması uygun görüldü. Zorlu kış şartlarına rağmen toplantıya katılarak, bilimsel ve mesleki birikimlerini bu önemli halk sağlığı ve klinik soruna adayan arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

alt