Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu II. Toplantısı
PDF
Yazdır
E-posta
Pazartesi, 20 Şubat 2012 20:49

TÜRKİYE MEZOTELYOMA ÇALIŞMA GRUBU 17 ŞUBAT 2012 TOPLANTISI

YEDİKULE – İSTANBUL

Toplantı İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Sivas, Kayseri, Elazığ’dan üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Konya, Bursa ve Denizli’ den gelecek bazı üyelerimiz ise hava şartları nedeniyle toplantıya katılamadılar, ama gündeme olumlu görüş bildirdiler.

Toplantı dört ana başlık altında yürütüldü:

1. Grubun yönetim ve koordinasyonu.

2. TÜBİTAK bilgi – veri ağı projesi.

3. Mezotelyoma Tanı ve Tedavi Türkiye Rehberi.

4. Plevra’nın invaziv tanısında hangi yöntem ne zaman çalışması için tartışma.

Sıralanan bu başlıklar hakkında varılan mutabakatlar aşağıdadır.

GRUBUN YÖNETİM VE KOORDİNASYONU

Grubun yönetiminin geniş bir ekip tarafından yapılmasın uygun görüldü. Bu görüşe göre:

Yönetim Kurulu:

Koordinatör (Muzaffer Metintaş),

Koordinatör yardımcısı (Volkan Kara),

İl Temsilcileri (Erdoğan Çetinkaya, Ülkü Turay, Ahmet Erbaycu, Abdurrahman Şenyiğit, Figen Deveci, Zehra Seyfikli, Güntülü Ak, Hakan Büyükoğlan, Emin Maden, Levent Elbeyli, Sibel Özkurt, Mehmet Karadağ,…genişleyebilir)

Disiplin Temsilcileri (Hasan F Batırel, Dilek Yılmazbayhan, Ragıp Özkan, Fulden Yumuk, Hale Başak Özkök).

Genel kurul:

Tüm üyeler
Bütün yönetim kararları “yönetim kurulu” tarafından alınacak.Temel politikalar ise “genel kurul” da belirlenecek.
Web sayfası “koordinatör” tarafından yönetilecek.

TÜBİTAK BİLGİ – VERİ AĞI PROJESİ
Bütün katılımcılar TÜBİTAK projesine katılmayı uygun gördü. Proje Mart 2012 de tamamlanacak ve TÜBİTAK kurullarına teslim edilecek.

MEZOTELYOMA TANI VE TEDAVİ TÜRKİYE REHBERİ
TÜBİTAK Projesi kapsamında hazırlanacak olan rehberin önceden belirlenen konuları, seçilen yazarları ve işlevsel hazırlığı kabul edildi. Rehber ilk taslağı 30 Mart 2012 de tamamlanacak.

PLEVRA’NIN İNVAZİV TANISINDA HANGİ YÖNTEM NE ZAMAN ÇALIŞMASI İÇİN TARTIŞMA
Muzaffer Metintaş tarafından önerilen bu araştırma projesine medikal torakoskopi yapabilen merkezler katılmayı kabul etti. Proje geliştirilecek.

 

Çarşamba, 02 Ocak 2013 10:46 tarihinde güncellendi