Grubun Amacı
PDF
Yazdır
E-posta

Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu’ nun Amacı Nedir:

 1. İlgili klinik ve laboratuarlarda ortak bir anlayış ve standartta hasta takibi yapacak “Türkiye Mezotelyoma Tanı, Takip ve Tedavi Standartları” nı oluşturmak.
 2. Türkiye Mezotelyoma sorununun boyutunu ve geleceğini belirlemek.
 3. Sürekli kullanılabilir veri depolamak için “iletişim-bilgi ağı ve hasta izlem programı (nerwork)” oluşturmak ve ülkemiz genelinde yaygın şekilde kullanımını sağlamak.
 4. Ortak bilimsel çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası literatüre yönlendirici katkılar yapmak.
 5. Ülke genelinde mezotelyoma ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu hastalığın araştırılmasına yönelik kaynaklar oluşturmak.
 6. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla mezotelyoma konusunda işbirliği yapmak.

Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu Neden Kurulmuştur:

Ülkemizde, ilgili disiplinlerde çok etkin mesleki ve uzmanlık dernekleri vardır. Derneklerin de oldukça güçlü ve iyi çalışan çalışma grupları vardır. Ancak bu çalışma grupları, dikkat önceliğini ülke için en önemli gördüğü sorunlara doğru yönlendirmektedir.

Mezotelyoma ise hem küresel hem de ulusal coğrafyada lokal bir sorun olarak algılanmaktadır. Bu algı, mezotelyoma konusunda gerektiği şekilde ilgi oluşturmak ve ortak çalışmalar üretmek için derneklerin çalışma gruplarında yeterince alan oluşturamamaktadır.

Ancak, Mezotelyoma, önümüzdeki elli yıl boyunca gerek dünya gerek ülkemiz ölçeğinde önemli bir sağlık ve sosyo-ekonomik sorun olmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu  hastalıkta yeni klinik ve bilimsel bulgulara ve uygulama tekniklerine ulaşmak için daha somut amaçlar ve odaklanmalara gerek olduğu açıktır. Aynı zamanda bütün bu çabalar bir veya iki grubun değil, ilgili tüm disiplinlerin dikkatli ve aktif katkılarını gerektirmektedir.

Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu’nun Amaçları Arasında Neler Yoktur:

Bu yoğun ama açık çalışmanın amaçları arasında bir dernek veya benzeri organizasyona gitmek, kongre/sempozyum yapmak, dernek çatısı altında çalışma grubu oluşturmak gibi beklentiler yoktur. Grubun en önemli iki özelliğinden birincisi “katılımcıların mezotelyoma hastası ile çalışıyor olması”, diğeri ise “grubun multidisipliner olma özelliği taşıyan meslektaşlarımızdan oluşması” dır.

 

Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu, Yukarıda Belirtilen Amaçlarına Ulaşabilmek İçin Aşağıda Belirtilen Faaliyetleri Öngörülmektedir:

 1. Mezotelyoma tanı, takip ve tedavi standartlarını oluşturmak,
 2. WEB sayfası oluşturmak,
 3. Network ve veri takip programı oluşturmak,
 4. TÜBİTAK, DPT, AB 7.Çerçeve Programı gibi fonlardan araştırma ve organizasyon kaynakları temin etmek,
 5. Hasta ve hasta yakınlarını çabaların içine katmak için organize etmek,
 6. Önlem çalışmaları yapmak; önlem standartları, düzenlemeleri ve etkinliklerini oluşturmak.